Meri Champa

Lyrics सोर्गैकि अप्सरा आज भूइमा झरी लजाउदै लजाउदै मेरै छेउमा सरि !! झपक्कै मिल्याको जिउडाल चरी हैकी परि च्याप्प समाई काख मा राखु लाग्दो घरि घरि , ।। पिपल पाते ओठ माथि “मेरी चम्पा” पुक्क पुक्क गाला हात समाई साथ छोड्न्या छैन “मेरी चम्पा” गया परान जाला !! ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| गाजलु बिर्सेउकि बिर्सेउ कालो टिका ति […]

Read More