Pushpavati

Hey Hey Hey Hey HeyHey Hey Lailaandu Gaadi Hati Banthondu Kalaakruthi Sarvaanga Naram Aithi Saundarya Garam Aithi High Class’u Hamsa Nadigi Hallande Vamsha Bedagi Sutthalathi Mosaru Gadigi Savinanthi Kela Hudugi Sonta Sumaka Yaaka Bidati Yaaka Bidathi Shake It Pushpavati Shake It Pushpavati Shake It Pushpavati Nimma Nodaka Bandeni Bhaavaa Nanna Sister Boy Friend’u Neevaa Gyaapyaaka […]

Read More